KURULUŞ

Merkezin Kuruluşunun Yasalaşması

İlgi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 04.08.2016 tarihli ve 75850160-101.04-48349 sayılı yazısı.
Üniversite Rektörlük bünyesinde uygulama ve araştırma merkezleri kurulması konusundaki teklifler 03.08.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, karara bağlanmış olup, Üniversitemiz bünyesinde açılması uygun görülen Giresun İli Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılmasının uygun görüldüğü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgili yazısıyla bildirilmiştir
.