YÖNETİM

                                                                             YÖNETİM
 
Müdür Dr. Öğretim Üyesi Nazım KURUCA
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Kürşat Han DÖNMEZ
Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ALVER
Üye Öğr. Gör. Şenol SANCAK
Üye Öğr. Gör. Gökhan HAMZAÇEBİ